energie

Energie

 

 

Schunk investuje do technologií budoucnosti a rozvíjí společně
s vámi inovativní materiály,součástky,testovací systémy
a zařízení pro energii zítřka.

.

 

 

 

 

 

 

 

mobilita

Mobilita

 

Schunk je hnací silou rozvoje mobility s mnoha inovacemi:
od uhlíkových a spékaných kovových komponentů přes   ultrazvukové svařovací zařízení až po testovací systémy   
              

průmysl

Průmysl

 

 

Ať už je to grafit, uhlíková vlákna nebo keramické komponenty,
zkušební systémy nebo čistící pracovní stanice, Schunk má
spolehlivé řešení pro zajištění mobility, bezpečnosti a optimálních
výsledků v téměř všech průmyslových odvětvích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil firmy

Schunk Carbon Technology s.r.o. je společnost zaměřenou na výrobu a dodávky kartáčových systémů pro komutaci v oblastech elektrického nářadí, zařízení pro domácnost, průmyslových a dalších sběracích systémů a dále průmyslových a trakčních uhlíkových kartáčů a smykadel. Firma poskytuje komplexní služby v dobré kvalitě, přiměřené ceně a spolehlivě.
Dalším předmětem činnosti firmy je prodej výrobků koncernu Schunk pro Českou a Slovenskou republiku jako zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb a doplňkový nákup a prodej v oblastech činnosti koncernu Schunk.


A čím se zabýváme? Jsou to následující oblasti:


Uhlíkové kartáče - "tzv.uhlíky", držáky uhlíkových kartáčů, výrobky z grafitu-ložiska, těsnění,lamely, plsti, ucpávky atd., uzemnění kolejových vozidel včetně náhradních uhlíkových kartáčů, pantografy - sběrače proudu, výrobky ze spékaných kovů - ložiska, uhlíkové lišty pro pantografy lokomotiv a tramvají, uhlíková smykadla pro trolejbusy a jeřábové dráhy, grafitové díly pro sklárny, kalírny, pece apod. Keramické trubky a vybrané díly z keramických materiálů. Palivové články pro výrobu elektrické energie přímým spalováním vodíku a metanolu. Sběrací ústrojí pro větrné elektrárny. Sběrací ústrojí pro elektromotory i generátory v elektrárnách. Grafitová těsnění hřídelí vodních turbín. Grafitové díly vývěv nebo čerpadel. Sběrače proudu z troleje pro elektrické lokomotivy, tramvaje nebo vozy metry. Speciální sběrače pro důlní lokomotivy a další výrobky. 

 

Vážení obchodní přátelé,

od 23.9.2016 budou v naší firmě zredukovány pevné linky.

Od tohoto data zůstávají aktivní pouze tyto linky:

377 454 126 - obchodní oddělení

 

Ostatní zaměstnanci jsou dostupní na svých mobilních číslech, které zůstávají nezměněné, a které najdete v kontaktech na našich stránkách www.schunk.cz 


 
PozvnkaPrůmysl 4.0 - rEvoluce probíhá

 Schunk Praha je prémiový partner tématu roku

Česko-německé obchodní komory


 

Schunk pantograf nabíjí pražský autobus
Schunk vyvinul a dodal dvoupólový nabíjecí pantograf pro nový bateriový autobus, který začal o prázdninách jezdit v Praze.Paradisebanner

 


Vítejte v ráji inženýrů 
Odborný informační portál pro digitální výzkumConfigurator


Ko
nfigurátor materiálů
Portál pro výběr a srovnávání materiálů

 
 
schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1