Technologie malých motorů

Tlumiče pro uhlíkové kartáče

Vysoká bezpečnost – minimální náklady

Už několik desetiletí se osvědčují tlumiče pro uhlíkové kartáče všude tam, kde se vyskytují silné vibrace. Rostoucí nároky na moderní elektrické nářadí jako vrtací a sekací kladiva určují uhlíky a komutátory pro vzrůstající cyklické zatížení.
Závěr: Tlumicí součást musí zeslabit vždy silnější vibrace, aby zamezila jiskření u nestabilního chodu kartáčů.

S novými tlumiči jsou uhlíky připraveny na nároky budoucnosti. Patentované provedení se skládá z vanové drážky na hlavě uhlíkového kartáče, která je vyplněna tekutou zalévací hmotou. Jednoduchý výrobní proces je dobře automatizovaný a umožňuje výrobní metody vedoucí ke snižování nákladů.
Výsledek: Tepelně a mechanicky vysoce zatížitelný tlumič, který přesvědčí vysokou provozní bezpečností a redukovanými výrobními náklady.


Profitujete díky:
• automatickému procesu
• racionálním výrobním metodám
• redukovaným výrobním nákladům


Vaši zákazníci profitují díky:
• vysoké provozní bezpečnosti
• delší životností uhlíkových kartáčů
• tichým chodem kartáčů
• nízkým jiskřením kartáčů při silném kmitání

Také možno k dostání v kombinaci s vypínacími systémy

technologie malych motoru

malemotory1

technologie malych motoru3

malemotory3

technologie malych motoru2

malemotory2
schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1