Technologie malých motorů

Domácí přístroje

Uhlíkové kartáče a kartáčové systémy pro domácí přístroje kladou zvláštní nároky na materiál a design. Naše nabídka zahrnuje v tomto oboru uhlíkové kartáče, uhlíkové držáky a moduly pro elektromotory do myček, vysavačů, elektrických kuchyňských přístrojů, elektrických domácích přístrojů jako např. vysoušeče vlasů.
Při souběžném stupňování počtu otáček jsou motory dneška koncipovány stále menší a lehčí.
Business Unit Small Motor Technology se přizpůsobil tomuto vývoji před mnoha lety. Přitom klade důraz jak na plynulé zlepšování komutačního postupu tak na stálé stupňování účinnosti.

Zvláštnosti firmy Schunk
Speciální vývoj pro pračky-vrstvený uhlík
Schunk je světový vedoucí trhu u výroby uhlíkových kartáčů, držáků a modulů pro motory praček. Při tom přichází v mnoha případech k využití speciálního výzkumu Schunk: Jedna ze dvou polovin slepeného uhlíkového kartáče se středovou izolační vrstvou se stará o rozhodující snížení příčného proudění.
Pro dokonalou komutaci byly pro tyto uhlíkové kartáče také vyvinuty odpovídající uhlíkové držáky a moduly. Ty nabídnou optimální komutaci u střídavého a stejnosměrného napětí.


Uhlíkové kartáče a moduly pro vysokootáčkové vysavače
Už řadu let jsme se zabývali vývojem a produkcí vysokootáčkových turbín vysavačů. Při tom nabízíme řešení pro všechny napěťové rozsahy od 100 - 240 voltů jakož i pro všechny rozsahy výkonu v četně nejmodernějších  generací motorů s výkony až do 2000 wattů. Použitím našich speciálních materiálů se dá měřitelně zvýšit efektivnost turbíny.

technologie malych motoru

malemotory1

technologie malych motoru3

malemotory3

technologie malych motoru2

malemotory2
schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1