Technologie malých motorů

Mini a mikromotory

Mimořádné  Know-How der Business Unit Small Motor Technology je vývoj a produkce mikrouhlíků tzn. malé, vylisované přesné části pro  malé a menší motory. Mikrouhlíky se nacházejí v minimotorech se síťovým a akku připojením jako např.:

• Malé motory pro sekačky
• Menší motory pro kancelářské obory
• Kvalitní motory pro hračky
• Minimotory pro lékařskou techniku
• Audio-Video-přístroje

Požadavek přesných motorů je zajištěn velmi malým rozměrem, relativně vysokým výkonem a současně snadnou a tichou funkčností.
Fyzikální vlastnosti materiálů pro mini a mikromotory byly definovány především díky parametrům jako:

• Přenos napětí
• Součinitel tření
• Specifický elektrický odpor
• Tvrdost podle Rockwella
• Mez pevnosti v ohybu
• Hustota
• Obsah kovu
• Přípustná obvodová rychlost


“Tajemství“ je najít tu správnou kombinaci z  těchto vlastností. Schunk vám při tom může pomoci díky dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým testům.

technologie malych motoru

malemotory1

technologie malych motoru3

malemotory3

technologie malych motoru2

malemotory2
schunk materials1weiss group1schunk sinter metals1schunk sonosystems1